fbpx

עוד סיפורים

זום - על החיים ביפן
פודקאסט - לגור ביפן
אתגר הגפילעטפיש
ביקור בבית המשפחה היפנית
כתבה בהשתתפות סוזי על בעיית הילודה ביפן,
מאז הכתבה הילודה קצת עלתה והממשלה לקחה את נושא הילודה כפרויקט לאומי .
כתבה - עיתון 'לאישה'

https://xnet.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5738348,00.html

ראיון ברדיו - רשת ב׳

https://soundcloud.com/neeman96/track